9.trinn uke 9

Oppgave 1

Denne oppgaven skal løses i Excel

Dersom man kaster en terning er det lik sannsynlighet for de ulike mulighetene i utfallsrommet 1-6. Forventningsverdien til en terning er derimot 3,5. Dette forklares ved at forventningsverdi regnes utifra gjennomsnitt av antall øyne når antall kast går mot uendelig (altså veldig høyt antall kast).

Nivå 1:

Vis dette ved simulering (forsøk) i Excel.

  • Bruk formelen “TILFELDIGMELLOM” og velg 1 som bunn og 6 som topp. (Husk semikolon (;) mellom 1;6)

  • Vis forventningsverdi ved å benytte gjennomsnitt av 20 kast

Nivå 2:

La antall terningkast øke fra 20 til 500 ved å autofylle formelen nedover. Juster gjennomsnittsfunksjonen ved å klikke på forventningsverdien og endre formelen til å ta med hele området med 500 kast.

Oppdater flere ganger med F9. Hva skjer med forventningsverdien? Test med 1000 kast. Lim inn forventningsverdi i besvarelsen.

Videoundervisning