10.trinn uke 12

Oppgave 1

Finn høyden i de ulike tredimensjonale figurene ved regning og ved bruk av Geogebra.

Tips:

Ved regning tar du utgangspunkt i volumformel for figuren og setter inn verdier for variablene.

I Geogebra lager du en glider for høyden og justerer til du har riktig volum.

Videoundervisning

Oppgave 2

Oppgave 3