8.trinn uke 38

Oppgave 1

Andre elever er med på disse aktivitetene i storefri:

1/10 spiller sjakk, 3/5 ser på film, og 24 spiller innebandy.

a) Hvor stor brøkdel av disse elevene spiller innebandy?

b) Hvor mange elever er med på aktiviteter i alt?

Oppgave 2

Skolegården har form som dette trapeset:

a) Skriv et uttrykk for omkretsen av skolegården!

b) Sett a=100m og b=60m. Regn ut arealet av skolegården!

Videoundervisning