9.trinn uke 12

Oppgave 1

Etter sesongslutt planlegger håndballgruppa en avslutningstur til en fornøyelsespark. Å leie en buss koster 8000 kr, og inngangsbilletten til fornøyelsesparken koster 150 kr per person. Det blir tur dersom minst 25 personer blir med.

a) Lag en funksjon, f(x), som viser hvor mye hver må betale når x personer blir med på turen.

b) Tegn grafen til f når 25<x<50

c) Bestem grafisk hva som er det høyeste og laveste beløpet deltakerene kan betale.

Guro blir bare med dersom utgiftene til buss og inngangsbillett ikke blir høyere enn 350 kr.

d) Bestem grafisk hvor mange personer som minst må bli med på avslutningsturen dersom Guro skal bli med.

Videoundervisning