8.trinn uke 11

Oppgave 1

Skriv følgende tall som produkter av primtall

a) 182

b) 396

c) 8060

d) 2964

Oppgave 2

Regn ut

a) 58-3*2

b) 23*2-5*7

c) 89+20/2

d) 50*2*3-70/7

Oppgave 3

Forenkle utrykkene

a) 20r*3r-15

b) 2a-a*2

c) 3b*3b-4g*3

d) 4a*2a-a2

Videoundervisning