10.trinn uke 48

Oppgave 1

Tegn trekant ABC i GeoGebra.

    • AB skal være 29

    • BC skal være 21

    • AC skal være 20

Hva slags trekant er ABC? Legg ved en tegning som viser det du kom frem til!

Oppgave til svart gruppe (og til alle andre som har lyst til å leke litt med Geogebra)

Verdens første mattebok ble skrevet av Euclid for ca 2300 år siden. Den heter "Elementene". Bildet under er hentet fra denne boken.

    1. Hva prøver Euklid å vise her? (Dette er noe dere har lært i forbindelse med konstruksjon)

  1. Lag en dynamisk tegning i GeoGebra som viser denne sammenhengen!

Videoundervisning