10.trinn uke 45

Oppgave 1

Du skal løse alle oppgavene på følgende måter:

    1. Algebraisk

    2. Grafisk

  1. Med CAS

Oppgave 2

Lag “den lille” multiplikasjonstabellen i Excel. (Se video 8. trinn uke 45)

    • Bruk autofylling av tall, cellereferanse og absolutt cellereferanse.

    • Ha med formelvisning

Videoundervisning