9.trinn uke 3

Oppgave 1

Live trenger denne behandlingen hos tannlegen:

Nedenfor ser du prisene (i kroner) for de ulike behandlingene hos tannlegen. Live får 75% rabatt fordi hun er mellom 18 og 20 år.

Regn ut hvor mye Live må betale totalt for sin behandling hos tannlegen!

Videoundervisning