9.trinn uke 35

Oppgave 1

  • Konstruer en regulær trekant med sider lik 8 i Geogebra.

   • Hva kan vi si om vinklene i trekant ABC?

  • Finn midtpunktet D på AB og nedfell en normal linje fra C til D. Marker trekanten BCD med en mangekant.

   • Hva kan vi si om vinklene i trekant BCD?

   • Hva kan vi si om lengden DB i forhold til lengden BC?

Oppgave 2

  • Lag kvadrater til linjestykkene DB, BC og CD. Sett arealmål på kvadratene og beskriv sammenhengen du ser.

Oppgave 3

  • Regn ut høyden CD ved å bruke Pytagoras.

Videoundervisning