8. trinn uke 35

Oppgave 1

Konstruer en likebeint trekant ABC i Geogebra:

Grunnlinjen skal være 8 og høyden skal være 10

  • AB = 8

  • Finn midtpunktet M på AB.

  • Oppreis en normal linje i M

  • Fest et punkt C på normalen

  • Trekk opp mangekant ABC.

  • Trekk høyden CM og gi den navnet h og lengde 10

  • Sett på mål for: sider, vinkler, omkrets og areal

Oppgave 2

Bruk informasjon fra trekanten i oppgave 1 og løs Excel-oppgaven som vises i videoen.

Videoundervisning