Spill bingo med Excel og Python!

 • Du skal slå to terninger og multiplisere verdiene. feks: T1 = 4 og T 2 = 6 -> 4*6 = 24

 • Elevene skal velge ut 16 produkter i utfallsrommet (1*1 - 6*6 - 1,36)

 • Python skriver ut verdien av to terninger multiplisert med hverandre, og elevene krysser ut dersom de har produktet på sitt "bingo-brett". Hvert produkt kan bare krysset ut en gang.

 • 4 på rad horisontalt, vertikalt eller diagonalt -> BINGO!

 • Excel og Ptyhon benyttes som verktøy og til forståelse.


Fremgangsmåte:

 • Lag en tabell i Excel som viser de to terningene og laveste + høysete mulige produkt:


Bingo!
 • Be elevene lage seg en 4x4 tabell i Excel der de velger ut 16 tall.

 • Lag en kode i Python med elevene som skriver produktet av to terninger til skjermen. Lærer bruker sin kode når det spilles.

 • Forslag til kode:

from random import randint

t1 = randint (1,6)

t2 = randint (1,6)

produkt = t1 * t2

print(produkt)


 • Etter å ha spilt noen runder så er det lurt å ta fram Excel igjen for å se på de 36 mulige utfallene.

 • La elevene bruke cellereferanser og absolutte cellereferanser til å fylle ut regnearket:

Bingo!
 • Nå er det mer tydelig at det er høyere sannsynlighet for noen produkter enn andre.

 • La elevene velge 16 nye produktet til "bingo-brettet" og spill igjen.

 • Elevene kan også bruke formelen (=antall.hvis) i Excell og telle etter antallet av de ulike mulighetene mellom 1-36 i Excel-området.

 • Python-koden kan utvikles med løkker for antall ganger det skal kastes terninger.