Arrangement

Vi har forskjellige matematiske arrangement på Verket Skole. Typiske arrangement kan være kveldsskoler, matematikkens dag og UngAbel. Her er en oversikt over de forskjellige sidene.

10. trinn

Forberedelsesdag tentamen

Egenvurdering