10.trinn uke 44

Oppgave 1

Løs følgende likningssett:

a)

x+y = 4

4x-3y = 2

b)

2x-y = 3

3x-5y = -6

Du skal løse begge oppgavene på følgende måte:

    1. Algebraisk

    2. Grafisk (med geogebra)

    3. Med CAS (i geogebra)

Oppgave 2

To familier reiste på toget sammen. Den ene familien, som bestod av far og to barn, betalte 174 kr. Den andre familien, som bestod av mor, far og tre barn, betalte 302 kr.

Hvor mye kostet barnebilletten, og hvor mye kostet voksenbilletten?

Du skal løse oppgaven med likningssett, algebraisk, grafisk og ved hjelp av CAS.

Videoundervisning