9.trinn uke 19

Oppgave 1

Det tynne, lange lyset brenner ned på 7 timer. Det tykke, korte lyset brenner ned på 10 timer. Vi tenner de to lysene samtidig.

Regn ut hvor mange cm hvert av lysene brenner ned hver time og vis i regneark (Excel) hvor lang tid det tar før lysene er like lange.

Videoundervisning

Oppgave 2

a) Lag en likning for hvor mye som er igjen av hvert av lysene der y er hvor mye som er igjen av lyset og x er antall timer det har brent. Bruk formen y=ax+b.

b) Skriv begge likningene inn i Geogebra som funksjoner og vis grafisk etter hvor mange timer lysene er like lange. Kall funksjonen for det lange lyset for (l) og funksjonen for det korte lyset for (k), der 0 < x < 10.

Oppgave 3

Bruk funksjonsuttrykkene i oppgave 2 og vis løsningen algebraisk.