Ukjente regneoperasjoner

Her ser du hvordan ☀ virker inn på et tall:

3 ☀ 9

10 ☀ 100

1 ☀ 1

Her ser du hvordan ☔ virker inn på et tall:

1 ☔ 5

20 ☔ 43

91 ☔ 185

Hvis vi kombinerer disse, får vi:

3 ☀ ☔ 21

og

n ☀ ☔ 53

Hvilken verdi kan n ha?

Kan du lage et par egne operasjoner som du kan utfordre venner med?