Trekant med tall

Gitt denne figuren:

Hva skal stå i de tomme blå boksene?

Utfordring:

Kan du lage en generell regel som gjør det raskt å løse tilsvarende oppgaver?