Gavepapir

Linda har et kvadratisk gavepapir. Hun klipper ut et rektangel som er 20cm x 14cm. Hun har nå bare 30% igjen av gavepapiret.

Hvor stort er papiret hun har igjen, og hvilken form er dette?