Figurtall

Her ser du en oversikt over figur nummer 1, 2 og 3.

Oppgave 1

Hvordan ser figur 4 ut? Tegn den i Geogebra!

Oppgave 2

Hva blir arealet av figur 2, 3 og 4?

Oppgave 3

Lag et uttrykk som viser arealet av figur n! Dette kan gjøres algebraisk og med regresjon i Geogebra. Prøv gjerne begge metodene.