Trekant i sirkel i trekant

Trekant ABC er likesidet

Oppgave 1 (Spesiell oppgave)

AB er 10 cm.

a) Hva er arealet av den store trekanten?

b) Hva er arealet til sirkelen?

c) Hva er arealet av den gule trekanten?

d) Hva er differansen mellom arealet av de to trekantene?

Oppgave 2 (Generell oppgave)

AB er a lang.

a) Hva er arealet av den store trekanten?

b) Hva er arealet til sirkelen?

c) Hva er arealet av den gule trekanten?

d) Hva er differansen mellom arealet av de to trekantene?