Trapeset

Firkant ABCD er et trapes. Hvilken av trekantene ASD og BCS er størst?

Her er det viktig at du begrunner svaret ditt!

Tips! Tegn i Geogebra!