Stålwire

Til høyre ser du en modell av tverrsnittet til en stålwire av 3.grad. Det betyr at wiren har 3 lag. Det første laget er grønt i modellen, det andre laget er rødt og det tredje laget er blått.

Det betyr at en wire av første grad kun består av en ståltråd. En wire av andre grad har 6 ekstra ståltråder, og består derfor av 7 ståltråder.

Oppgave 1

Av hvor mange ståltråder består en wire av tredje grad?

Oppgave 2

Av hvor mange ståltråder består en wire av fjerde grad?

Oppgave 3

Av hvor mange tråder består en wire av 10.grad?

Oppgave 4

Kan du finne et uttrykk for hvor mange ståltråder det er i en wire av n-te grad?