Stable rør

Her ser du et tverrsnitt av hvordan 6 rør ligger stablet. Svar på

følgende:a. Hvilke geometriske figurer kan du finne i tegningen? Du har lov til å trekke dine egne linjer.b. Hvor høy er stabelen? Diameteren på hvert rør er 1 m.c. Hvor mange rør kan man stable på samme måte dersom høyden ikke skal overstige 10 meter?d. Ta utgangspunkt i tverrsnittet. Hvor stort er arealet til et "tomrom" mellom 3 rør?e. Dersom en trekant skal omslutte hele trekanten, hva slags trekant blir det? Hvor stor er den?f. Rørene er 10 meter lange. Hvor stor må en presenning minst være dersom den skal kunne strekkes over stabelen?