Sirkler i kvadrat

Figuren viser et kvadrat med kvarte og halve sirkler med radius lik a.

Oppgave 1.

a=c=1/2b

Lag et uttrykk for arealet av den røde figuren.