Kvadrat og likesidet trekant på linje

Et kvadrat og en likesidet trekant er tegnet på en felles grunnlinje. Omkretsen av kvadratet er det samme som omkretsen av den likesidede trekanten.

Oppgave 1

AB er 10 cm. Hvor lange er sidene i kvadratet, og hvor lange er sidene i den likesidede trekanten?

Oppgave 2 (Generell oppgave)

AB er a cm. Lag et uttrykk for lengden av sidene i kvadratet og ett uttrykk for sidene i den likesidede trekanten.