kvadrat med firkant

Kvadratet er 36 kvadratmeter.

Hvor stort er arealet av den blå firkanten?