Kvadrat i rettvinklet trekant

Oppgave 1

Trekant ABC er rettvinklet. AB er 2 cm og AC er 1 cm. Firkant DEFG er et kvadrat der den ene siden ligger på BC, hjørnet G ligger på AC og hjørne D ligger på AB.

Hvor stort er arealet av kvadratet?

Oppgave 2 (Generell oppgave)

Trekant ABC er rettvinklet. AB er 2a og AC er a. Firkant DEFG er et kvadrat der den ene siden ligger på BC, hjørnet G ligger på AC og hjørne D ligger på AB.

Vis at arealet av kvadratet kan skrives som