Kvadrat i likebeint trekant

Trekant ABC er rettvinklet og likebeint. AB=AC=3 cm

Hva er arealet av det blå kvadratet?