Identiske sirkler

Figuren viser 16 identiske sirkler som er plassert rett over hverandre slik at hver sirkel tangerer en eller flere andre sirkler. Figuren viser også en trekant som er tegnet fra senter av de tre ytterste sirklene, og sidene går gjennom sentrum av de ytterste sirklene.

Arealet av trekanten er 36.

Oppgave 1

Hva er det samlede arealet av de grønne sirklene? Oppgi gjerne svaret helt nøyaktig.

Oppgave 2

Hva er summen av de sirkelomkretsene som ligger på utsiden av trekanten? Oppgi gjerne svaret helt nøyaktig.