Garfield

Vi har en firkant ABED som består av 3 rettvinklede trekanter. Lengdene er som oppgitt:

AB=DC=a

AC=DE=b

BC=CE=c

Lag et uttrykk for arealet av hver av de 3 trekantene.

Summer arealene, og vis at summen av alle disse arealene kan skrives som:

Lag et uttrykk for arealet av hele firkanten ved å bruke formelen for areal av et trapes.

Vis at det kan skrives som:

Siden disse uttrykkene gjelder for det samme arealet, så kan de settes lik hverandre.Gjør det, og vis at vi kommer frem til en kjent sammenheng, nemlig:

Hva har vi vist her?