Diagonaler

En diagonal er et linjestykke som går fra et punkt i en mangekant til et annet punkt. Disse punktene kan ikke ligge på samme sideflate.

Man ser da at en trekant ikke kan ha noen diagonaler.

Figuren viser hvor mange diagonaler du finner i en 4-kant, 5-kant, 6-kant og en 7-kant.

Oppgave 1

Hvor mange diagonaler kan man tegne i en regulær 8-kant?

Oppgave 2

Hvor mange diagonaler kan man tegne i en regulær n-kant?