Areal av trekant

Bruk figuren over til å forklare formelen for areal av en trekant!