3 sirkler

Figuren viser 3 sirkler som alle har sentrum på en rett linje.

Den mellomste sirkelen har dobbelt så stort areal som den minste sirkelen.

Vis at forholdet mellom arealet av den største og den minste sirkelen kan skrives som