Koordinater i KRLE

Oppgave 1:

Tegn inn punkter i følgende koordinater:

A:(25,0)

B:(0,43)

C:(50,43)

D:(25,58)

E:(0,14)

F:(50,14)

Tegn inn linje mellom følgende punkter:

A og B

B og C

C og A

E og F

F og D

D og E

Hvilket religiøst symbol har du tegnet?

Oppgave 2:

Tegn inn følgende koordinater.

Lag en mangekant fra A til B til C til D...

Hvilket religiøst symbol har du tegnet?

Oppgave 3:

Tegn inn punkter i følgende koordinater:

A:(50,50)

B:(70,50)

C:(50,100)

D:(50,0)

Bruk verktøyet "Sirkelbue med sentrum mellom 2 punkt" og tegn en sirkelbue med sentrum i A, fra C til D. Tegn deretter en sirkelbue med sentrum i B fra C til D.

Hvilket religiøst symbol har du tegnet?