Den siste oppgaven på eksamensoppgaven fra 2020 ber elever om å vise at høyden i en regulær trekant er den samme som summen av normaler fra et vilkårlig punkt i trekanten. Her er litt Geogebra-griseri som prøver å vise det samme. Flytt punktet i trekanten, og bruk gliderene til å flytte på normalene ;-)