Trenger du hjelp til å benytte digitale verktøy i matematikk og naturfag? Test ut digitabel.org! Her ligger det aktiviteter til programmering, geogebra og regneark som dekker alle emner fra 5-10. Aktivitetene er forankret i kompetansemålene, og hver aktivitet har en modellerende video. 

Dette nettstedet er utviklet av lærere på Verket Skole. Sidene er laget for elever på 5.-10. trinn, men den kan også gi tips til lærere og andre interesserte. Vi har valgt å gjøre sidene åpne, for å ha så lav terskel som mulig for å komme seg i gang med læring. Hovedinnholdet på siden er digitale innleveringer 5.-10. trinn. De skal være med på å sikre elevenes digitale ferdigheter i faget knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanen. Vi har laget en del videoer som vi mener skoleelever bør bruke i sin læring. Her er en video som viser litt av hva nettstedet dreier seg om.