Arrangement‎ > ‎

Online Geogebrakurs for lærere

Under finner du 8 videoer som viser hvordan man kan benytte Geogebra i ungdomskolen; fire om funksjoner og fire om geometri. Tilsammen er dette ca 2 timer med topp underholdning ;-)
Funksjoner
 • Sette inn funksjoner i Geogebra
 • Sette avgrensninger
 • Skalere akser
 • Navn og enheter på akser

 • Lese av verdier grafisk
 • Finne funksjonsverdier via CAS
 • Vise fremgangsmåte og lime inn i Word

 • Lage eget verktøy for å vise koordinater


 • Lage undervisningsmateriell
  • Hvordan få elever til å se sammenheng mellom funksjonsuttrykk og graf


Geometri

 • Tegne og konstruere vinkler og mangekanter

 • Utforske geometriske begreper i konstruksjon
  • Forskjellige typer sirkler
  • Linjer med bestemte lengder
  • Normal
  • Midtnormal
  • Paralleller
  • Midtpunkt
  • Halveringslinjer
  • Regulære mangekanter

 • Lage undervisningsmateriell
  • Bevise pytagoras
Comments