Arrangement

Vi har forskjellige matematiske arrangement på Verket Skole. Typiske arrangement kan være kveldsskoler, matematikkens dag og UngAbel. Her er en oversikt over de forskjellige sidene.