Arrangement‎ > ‎MAT621‎ > ‎

Klassefest

Oppgave
Du skal bruke Geogebra til å vise sammenhengen mellom funksjoner og klassiske problemløsningsoppgaver. Målet er at elever skal se at funksjonen er en form for en generell løsning på problemet. Vi bruker temaet trinnfest i denne oppgaven, og starter med å løse et par spesifikke oppgaver.
Trinnet ditt skal arrangere en trinnfest. Til denne festen må de beregne følgende utgifter:
  • Leie av lokale, kr 8000,- totalt
  • Leie av DJ med lydutstyr, kr 5000,- totalt
  • Pizza og brus, kr 80,- per deltaker
Det er tilsammen 95 elever på trinnet.

a)
Regn ut hva festen vil koste per elev dersom alle elevene kommer på festen!

b)
Regn ut hva festen vil koste per elev dersom bare 50 stykker kommer på festen.

c)
Start Geogebra, og lag en glider "e", for elever, som går fra 0 til 95. Lag en tekstboks som viser utregning på pris per elev dersom e elever kommer på festen.

d)
Sett opp grafikkfeltet slik at det kun viser positive verdier på aksene, og skaler aksene slik at x-aksen viser verdier opp til 95, og y-aksen viser verdier opp til 2000. Kall x-aksen for "elever", og y-aksen for "pris per elev". Enheten på y-aksen skal være "kr".

e)
Sett inn punkt A med x-verdi lik e og y-verdi lik svaret på utregningen fra oppgave d). Sett deretter på sporing på A, og start en animasjon av glideren e. Hva vil dukke opp?

f)
Lag et funksjonsuttrykk P(x) for denne sammenhengen der P er pris per elev, og x er antall elever som kommer på festen. Sett inn funksjonen i Geogebra for x-verdier fra 0 til 95. 


Comments