Ukjente regneoperasjoner


Her ser du hvordan ☀ virker inn på et tall:
3 ☀ 9
10 ☀ 100
1 ☀ 1
Her ser du hvordan ☔ virker inn på et tall:
1 ☔ 5
20 ☔ 43
91 ☔ 185
Comments