Svingdør

Under ser du en modell av en svingdør som er tegnet i Geogebra. Døra består av tre dørblader som svinger rundt i et sirkelformet rom. Den innvendige diameteren i dette rommet er 2 meter. De tre dørbladene deler rommet inn i tre like store deler.  

Oppgave 1
Hvor stor er vinkelen som dannes av 2 dørblader?

De to døråpningene er like store. Hvis disse døråpningene er for store, klarer ikke dørene å lage et tett rom. Da kan luft flyte fritt mellom inngangen og utgangen, og det vil føre til et stort varmetap. Du kan se dette på figuren ved å stoppe animasjonen, og dra i punktet for å se hvordan svingdøra er konstruert.

Oppgave 2
Hva er maksimal buelengde (i cm) som døråpningene kan ha, slik at luft aldri flyter mellom inngang og utgang?

Døra roterer 4 hele ganger i minuttet. Det er maksimalt plass til 2 mennesker i hver av de tre sektorene i døra.

Oppgave 3
Hvor mange mennesker klarer å komme seg gjennom døra i løpet av 30 minutter?

A) 60
B) 180
C) 240
D) 720

Oppgave 4
Lag en tilsvarende tegning i Geogebra.


Comments