Koordinater i KRLE

Oppgave 1:
Tegn inn punkter i følgende koordinater:
A:(25,0)
B:(0,43)
C:(50,43)
D:(25,58)
E:(0,14)
F:(50,14)

Tegn inn linje mellom følgende punkter:
A og B
B og C
C og A
E og F
F og D
D og E

Hvilket religiøst symbol har du tegnet?
Oppgave 2:
Tegn inn følgende koordinater.

Lag en mangekant fra A til B til C til D...


Hvilket religiøst symbol har du tegnet? 
Oppgave 3:
Tegn inn punkter i følgende koordinater:
A:(50,50)
B:(70,50)
C:(50,100)
D:(50,0)

Bruk verktøyet "Sirkelbue med sentrum mellom 2 punkt" og tegn en sirkelbue med sentrum i A, fra C til D. Tegn deretter en sirkelbue med sentrum i B fra C til D.

Hvilket religiøst symbol har du tegnet?
Comments