Garfield

Vi har en firkant ABED som består av 3 rettvinklede trekanter. Lengdene er som oppgitt:
AB=DC=a
AC=DE=b
BC=CE=c

Lag et uttrykk for arealet av hver av de 3 trekantene.
Summer arealene, og vis at summen av alle disse arealene kan skrives som: 

Lag et uttrykk for arealet av hele firkanten ved å bruke formelen for areal av et trapes. 
Vis at det kan skrives som: 

Siden disse uttrykkene gjelder for det samme arealet, så kan de settes lik hverandre.Gjør det, og vis at vi kommer frem til en kjent sammenheng, nemlig: 
Hva har vi vist her?
Comments