Blomster i geogebra

Blomst 1.

Oppskrift:
  1. Lag en sirkel med sentrum i origo, som har en radius på 10
  2. Lag en ny sirkel med sentrum i (10,0) og som har en radius på 10
  3. De to sirklene møtes i 2 punkter. Sett av punkt der de møtes.
  4. I hver av de 2 nye punktene, så skal du lage en ny sirkel med radius 10.
  5. De 2 nye sirklene lager et skjæringspunkt med den første sirkelen. Sett av punkter der disse skjærer, og lag 2 nye sirkler med radius 10 i disse.
  6. De 2 nye sirklene skjærer den opprinnelige sirkelen i samme punkt. Lag en ny sirkel i dette punktet med radius 10.
  7. I den opprinnelige sirkelen skal det nå være en blomst.
Utfordring:
Klarer du å slå av visningen på alle sirklene, og tegne bare sirkelbuer slik at du bare ser blomsten?


Comments