matte.verket.me‎ > ‎Tall‎ > ‎

Tallsystemer

Vi starter med programmet siffer som viser litt om hva tallsystemer egentlig er...

Her er en video om hvordan man regner med det binære tallsystemet (2-tall systemet)
Comments