Koding for mellomtrinnet

Oppgave 1 
Nå skal dere lære å kode i programmeringsspråket Python.
Gå inn på: http://python.verket.me/

a) Lag en kode som adderer to variabler ( a og b) og skriver ut svaret.

b) Bruk koden fra forrige oppgave og gjør om koden sånn at den multipliserer, dividerer og subtraherer variablene.

c) Gjør om koden sånn at brukeren kan taste inn verdier for a og b.
Oppgave 2
a) Lag en løkke som skriver ut tallene fra 0-9.
b) Gjør endringer på koden sånn at den skriver ut tallene fra 1-10.
c) Prøv å få følgende outputs:
 0 10  12  14  16  18 
16  25  36  49  64  81 
 10
 1  4  9 16  25  36  49  64  81  100 Oppgave 3
Gå inn på: http://python.verket.me/
a) Lag en liste som heter navn der du legger inn fornavnet til 5 elever i klassen din og print ut lista.
b) Lag en løkke som printer ut navnene under hverandre.
c) Print ut ett bestemt navn fra lista.
d) Print ut de tre første navnene fra lista.
e) Print ut de tre siste navnene fra lista
f) Legg til to nye elever i lista di.
g) Fjern en elev fra liste di.
h) Print ut antall elementer som er i lista di.Oppgave 4
Gå inn på: http://python.verket.me/
Du har sjekket sannsynligheten for at du treffer og sannsynligheten for at du bommer på straffe i basketball.
Sannsynligheten for treff: 0.2
Sannsynligheten for bom: 0.8
Lag en program som regner ut sannsynligheten for at du på tre skudd får:
a) treff-bom-bom
b) bom-bom-bom
c) treff-treff-treff
d) Hva var mest sannsynlig?
e) Gjør om koden sånn at du får svaret i prosent.


Oppgave 5
Gå inn på: http://python.verket.me/
Importer funksjonen randint fra biblioteket random
a) Lag et program som multipliserer to tilfeldige heltall mellom (1,10).
b) Print ut de to faktorene som blir multiplisert på en linje og svaret på linjen under.
c) Lag en liste der du tar vare på ti tilfeldige produkt. Print ut lista med de ti produktene og en oversikt over de ti multiplikasjonsstykkene.
Videoundervisning
Oppgave 1


Oppgave 2

Oppgave 3

Oppgave 4

Oppgave 5