Formler i word (Shift+Alt+0)

 • Gange: "\cdot"
 • Potens: "4^2" eller "4^(1/3)"
 • Kvadratrot: "\sqrt 5" eller "\sqrt(2x+1)"
 • Brøk: "4/5" eller «(4(2x+1))/(6(x-2))»
 • Tegn
  • Pi: "\pi"
  • Avrundet: "\approx"
  • Minde eller er lik: "\leq" evt "\geq"
  • Piler: "\leftarrow" og "\rightarrow"
  • Vinkel: "\angle"
Comments