7.trinn uke2

Oppgave 1 
 I denne oppgaven skal dere skrive digital matematikk i Word og bruke CAS i Geogebra.
Svar i Word og bruk formelskriving (shift+alt+0):

a) Se på bildet under og se om du kan finne ut prisen for en bamse og en tiger. (tips: finn differansen/forskjellen på det som handles og forskjellen på det som betales).
b)
Vi kaller varene vi ikke kjenner prisen på for: bamse: b og tiger: t
Lag et uttrykk for de to sammenhengene som bildet viser:
1.     +    =
2.     +    =

c)
Start Geogebra og vis CAS.
  • Skriv inn de to uttrykkene i hver sin CAS-linje. (skriv inn uttrykket og trykk enter).
  • Marker begge CAS-linjene og trykk på x= i verktøyraden.
  • Ta skjermutklipp av besvarelsen i Word.


Oppgave 2
Finn prisen for en fotball og en shorts.

a) Ved regning med formelskriving i Word (Shift+alt+0)
b) I CAS (Geogebra)


Videoundervisning