7.trinn uke 50

Oppgave 1 
I denne oppgaven skal dere bruke Geogebra. 
  • Vi skal se på egenskaper til likningen: y=ax+b i et koordinatsystem.
  • Vi skal se på ulike bokstavuttrykk med x og avgjøre når de har lik verdi.
Start Geogebra med algebrafelt som viser x- og y-aksen.
a)
Bruk verktøyet "Glider"  og lag to glidere a og b med verdier [-5,5]
Skriv i inntasningsfeltet: y=ax+b og trykk enter.

b) 
Hva slags objekt ser du at y=ax+b gir i et koordinatsystem?

c)
Dra i gliderene. Hva gjør a og b med objektet?

d) Hva skjer når a=0?

e) Hva skjer når a=0 og b=0 ?


Oppgave 2
Nå har vi sett at y=ax+b gir en rett linje i koordinatsystemet.
I likningen: 2x+4=x+5 har vi et bokstavuttrykk på hver side av likhetstegnet. Likhetstegnet sier at de to uttrykkene skal ha lik verdi. Begge bokstavuttrykkene blir rette linjer i et koordinatsystem.
a)
Bruk inntastingsfeltet og skriv inn:
2x+4  (trykk enter)
x+5 (trykk enter)

b)
Bruk verktøyet "Skjæring mellom to objekt", klikk på begge linjene og finn det ene punktet der de to linjene har lik verdi.

c)
Hva er x- verdien i skjæringspunktet?

d)
Bytt x- verdien med x i likningen: 2x+4=x+5. Hva fikk du?
e)
Gjør det samme med likningene:
  • x+2=-2x+8
  • 5x+7=3x+17
  • x-2=-x-6


Videoundervisning