7.trinn uke 48

Oppgave 1 
 Denne oppgaven skal løses i Geogebra. Lag et blankt grafikkfelt.
a)
  • Bruk verktøyet halvsirkel mellom to punkt og lag en halvsirkel i grafikkfeltet.
  • Sett et punkt på halvsirkelpereferien.
  • Bruk mangekantverktøyet og trekk opp en mangekant mellom punktene ABC.
  • Sett vinkelmål på trekanten
  • Dra i punkt C. Hva kan du si om vinkel C
Skriv en forklaring til det du oppdager.

Videoundervisning