7.trinn uke 38

Oppgave 1 
Du skal gjennomføre en statistisk undersøkelse i Excel der du "spør" 30 elever på skolen hvilke av 6 utvalgte lag de tror vil vinne neste sesong av Premier League.

a)
Lag en tabell i Excel. (ikke skriv noe i kolonnene opptelling og frekvens før du har gjort undersøkelsen).:
 LagOpptelling Frekvens 
 Liverpool |||||| 6
 Tottenham ||| 3
 Manchester C ||||||| 7
 Chelsea || 2
 Arsenal |||| 4
 Manchester U ||||| 5
 Annet lag ||| 3

b)
Lag en tabell der du gir hvert lag et nummer:
 Liverpool 1
 Tottenham
 Manchester C
 Chelsea
 Arsenal
 Manchester U
 Annet lag

c)
Bruk formelen "=tilfeldigmellom(1;7)" som vil gi deg en tilfeldig verdi mellom 1-7 hver gang regnearket oppdateres.
d)
Gjennomfør undersøkelsen og noter en tellestrek | for hver stemme på de ulike alternativene. Dobbelklikk i cellen før du skriver inn en ny |. Når du trykker enter vil du få en ny verdi i "tilfeldigmellom-formelen".
e)
Lag en passende diagram som viser fordelingen av undersøkelsen din.


Oppgave 2
a)
  • Gjør endringer selv under frekvensen til alle alternativene sånn at undersøkelsen viser hva 100 elever har svart (du trenger ikke å bruke "tilfeldigmellom" funksjonen).
  • Lag en kolonne "relativ frekvens" til høyre i tabellen din der du skal regne ut prosentandelen av de ulike alternativene.
  • Lag er rad under der du skal summere total frekvens og relativ frekvens.
LagOpptelling Frekvens  Relativ frekvens
 Liverpool |||||| 18 =18/100
 Tottenham ||| 11 =11/100
 Manchester C ||||| 23 
 Chelsea || 8 
 Arsenal |||| 14 
 Manchester U ||||| 17 
 Annet lag ||||| 9 
 Totalt  100 

b)
Lag et sektordiagram som viser de ulike prosentandelene.


Videoundervisning